THPT Nghĩa Hưng A - NĐ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Nghĩa Hưng A - Nam Định
  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hướng dẫn chuyển xếp hạng trường, hạng trung tâm GDTXvà thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Hà Vũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:06' 28-09-2011
  Dung lượng: 89.0 KB
  Số lượt tải: 609
  Số lượt thích: 0 người

  SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
  Đơn vị: Trường THPT…………..

  Số: …. /TTr- tên viết tắt của đơn vị
  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Địa danh , ngày … tháng… năm…
  
  
  TỜ TRÌNH
  Về việc đề nghị chuyển xếp lại hạng trường

  Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;
  Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BĐĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  Căn cứ Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
  Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập,
  Trường …….(Trình bày thực trạng quy mô trường lớp trong 3 năm gần đây…).
  Cụ thể:
  STT
  Năm học
  Số lớp
  Số học sinh
  Ghi chú
  
  1
  
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  
  
  Đối chiếu với quy định về phân loại và xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập tại các văn bản của Nhà nước, trường THPT…đã đủ điều kiện nâng từ trường THPT hạng…lên trường THPT hạng…
  Trường THPT .............trân trọng báo cáo và đề nghị Sở GD-ĐT Nam Định xem xét, xếp lại hạng trường và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của nhà trường theo đúng quy định hiện hành./.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Sở GD-ĐT; ( Ký tên và đóng dấu)
  - Lưu: VT


  SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
  Đơn vị: Trường THPT…………..

  Số: …. /TTr- tên viết tắt của đơn vị
  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Địa danh , ngày … tháng… năm…
  
  
  TỜ TRÌNH
  Về việc đề nghị duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy

  Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BĐĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  Căn cứ Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
  Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập,
  Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị…(Yêu cầu trình bày quy mô trường lớp, đội ngũ CBQL, GV của đơn vị…).
  Dự kiến…(ghi rõ số tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tên từng tổ, trong mỗi tổ có bao nhiêu người? thuộc bộ môn nào?...).
  Dự kiến nhân sự như sau:…( Yêu cầu ghi đầy đủ cả người đang giữ chức vụ Tổ trưởng, Tổ phó và những người dự kiến được bổ nhiệm những chức vụ trên…).
  STT
  Họ và tên
  Ngày tháng năm sinh
  Năm vào ngành
  Trình độ đào tạo
  Chuyên ngành
  Chức vụ hiện tại
  Dự kiến
  
  
  
  
  
  
  
  
  Chức vụ
  PCCV được hưởng
  
  1
  Ví dụ :
  Nguy ễn V ăn A
  15/3/1970
  1991
  Đại học
  SP Toán
  Tổ trưởng
  Tổ trưởng
  0,25
  
  2
  Trần Thị B
  02/4/1978
  2000
  Đại học
  SP Địa
  Giáo viên
  Tổ trưởng
  0,25
  
  
  Trường THPT .............trân trọng báo cáo và đề nghị Sở GD-ĐT Nam Định xem xét, duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy cho nhà trường, tạo điều kiện để thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo đúng quy định hiện hành./.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Sở GD-ĐT; ( Ký tên và đóng dấu)
  - Lưu: VT.
  Duyệt của lãnh đạo Sở GD-ĐT  SỞ GIÁO DỤC
   
  Gửi ý kiến